Въвеждане

Настоящата политика за поверителност и бисквитки („Политиката“) описва начина, по който корпоративният уебсайт (наречен „Уебсайт“) на Дорела Ауто събира, използва, разкрива и съхранява личните данни на потребителите и използването на бисквитки на Уебсайта. Настоящата Политика се прилага за всички потребители, които посещават или използват Уебсайта и се съобразява с изискванията на Общия регламент за защита на данните („GDPR“) и другите приложими закони за защита на данните.

Съгласие

С използването на Уебсайта, потребителите дават своето изрично съгласие за събирането, използването и разкриването на личните им данни в съответствие с настоящата Политика.

Събиране на лични данни

Дорела Ауто може да събира различни видове лични данни от потребителите на Уебсайта, включително, но не само: имена, адреси, телефонни номера, електронни пощи и други лични данни, които потребителите предоставят доброволно чрез формуляри за контакт, регистрация, абонаменти и други форми на Уебсайта.

Използване на лични данни

Дорела Ауто използва личните данни на потребителите за следните цели:

 • Осигуряване на услугите, предлагани от Уебсайта, включително отговаряне на запитвания и предоставяне на информация;
 • Предоставяне на персонализирана информация и маркетингови комуникации за продукти, услуги и събития на Дорела Ауто, когато потребителите са дали своето съгласие;
 • Анализиране и подобряване на Уебсайта, включително за разбиране на поведението на потребителите, предоставяне на статистически данни и използване на бисквитки (вж. секцията за бисквитки по-долу);
 • Спазване на правните задължения на Дорела Ауто , включително спазване на приложимите закони за защита на данните и изпълнение на законови нареждания и запитвания от компетентни органи;
 • Защита на правата, имуществото и сигурността на Дорела Ауто, на потребителите на Уебсайта и на други заинтересовани страни.

Разкриване на лични данни

Дорела Ауто може да разкрие личните данни на потребителите на Уебсайта на следните категории получатели:

 • Агенти и подизпълнители на Дорела Ауто, които обработват данните от името и за сметка на Дорела Ауто, с цел предоставяне на услуги, предлагани от Уебсайта;
 • Правителствени и регулаторни органи, когато това е необходимо съгласно законови изисквания;
 • Други трети страни, когато потребителите дадат своето изрично съгласие или когато е необходимо за защита на правата, имуществото или сигурността на Дорела Ауто или на други заинтересовани страни.

Съхранение на лични данни

Дорела Ауто ще съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани, или за спазване на правните задължения на Дорела Ауто. Личните данни ще бъдат съхранявани в съответствие със законовите изисквания и сроковете за съхранение, определени от приложимите правила за защита на данните.

Права на потребителите

Потребителите на Уебсайта имат следните права относно техните лични данни, съобразно приложимите законови изисквания:

 • Право на достъп: Потребителите имат право да получат достъп до личните си данни, съхранявани от Дорела Ауто;
 • Право на корекция: Потребителите имат право да поискат корекция на неточни или непълни лични данни, съхранявани от Дорела Ауто;
 • Право на изтриване: Потребителите имат право да поискат изтриване на личните си данни, съхранявани от Дорела Ауто, при изпълнение на определени условия;
 • Право на ограничаване на обработването: Потребителите имат право да поискат ограничаване на обработването на техните лични данни, при изпълнение на определени условия;
 • Право на преносимост на данни: Потребителите имат право да поискат преносимост на техните лични данни към друг доставчик на услуги, при изпълнение на определени условия;
 • Право на възражение: Потребителите имат право да възразят срещу определени видове обработка на техните лични данни, при изпълнение на определени условия.

За да упражнят своите права или да поставят въпроси относно защитата на личните данни, потребителите могат да се свържат с Дорела Ауто на на dorela_auto@abv.bg.

Сигурност

Дорела Ауто предприема разумни организационни и технически мерки за защита на личните данни от неправомерен достъп, унищожаване, загуба, изменение или разкриване. Въпреки това, поради характера на Интернет и информационната сигурност, не можем да гарантираме абсолютна сигурност на личните данни.

Промени в Политиката за поверителност и бисквитки

Дорела Ауто може да променя настоящата Политика за поверителност и бисквитки от време на време, за да отразява промени в нашите практики за събиране и обработка на лични данни или в приложимите правила и регулации. Ако направим съществени промени в нашата Политика, ще ги публикуваме на нашия Уебсайт и ще обновим датата на „Последна актуализация“ в началото на настоящата Политика. Потребителите трябва да преглеждат редовно нашата Политика за поверителност и бисквитки, за да останат информирани за нашите практики за защита на личните данни.

Съгласие и отказ

При използването на Уебсайта и при предоставянето на лични данни през него, потребителите дават своето изрично съгласие с настоящата Политика за поверителност и бисквитки и с обработката на техните лични данни в съответствие с нея. Потребителите имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време, като се свържат с Дорела Ауто на на dorela_auto@abv.bg. В случай на оттегляне на съгласието, потребителите признават, че това може да ограничи достъпа или използването на определени функции на Уебсайта.

Заключение

Дорела Ауто се ангажира да спазва приложимите законови изисквания за защита на личните данни и принципите на GDPR. Настоящата Политика за поверителност и бисквитки има за цел да информира потребителите за начина, по който Дорела Ауто събира, използва, разкрива и защитава личните данни. Ако имате въпроси или нуждата от допълнителна информация относно нашата Политика, моля, свържете се с нас на dorela_auto@abv.bg.