Диагностика и ремонт на TPMS

TPMS (tire pressure monitoring system)
Система за следене налягането в гумите

Целта на системата за следене на налягането в гумите (TPMS) във вашето превозно средство е да ви предупреди, че една или повече гуми са със значително недостатъчно налягане, което може да създаде опасни условия за шофиране. Индикаторът за ниско налягане на гумите TPMS е жълт символ, който светва на арматурното табло под формата на напречно сечение на гумата (което прилича на подкова) с удивителен знак.

Използването на TPMS системи става задължително за всички автомобили произведени след Ноември 2014. В Световен мащаб това би довело освен до намаляване на разхода на гориво на автомобилите, но и до намаляване на изпусканите от тях вредни емисии. Това ще спаси природата и милиони човешки животи. Затова при повреда в TPMS системата потърсете услугите на специалист.

Какво е предимството да използвате TPMS система в автомобила си?

TPMS-Безопасно шофиране без изненади от спаднали гуми
-Постоянен контрол за налягането в гумите
-По-дълъг живот на гумите до 30%, тъй като гумите се експлоатират с предписаното от производителя налягане, а това увеличава пробега им.
-По-нисък разход на гориво около 8-10 % тъй като при спадане на налягането на гумата съпротивлението от търкаляне на гумата се увеличава драстично.

Ние от Дорела Ауто Предлагаме диагностика, ремонт, обучение, продажба и монтаж на всички TPMS системи.

© Copyright 2017 | Автосервиз ДОРЕЛА - Русе